‏فرهنگ اصطلاحات حقوقي انگليسي به فارسي ‏تهيه شده در: بخش ترجمه ديوان داوري دعاوي ايران، لاهه

عنوان کتاب : ‏فرهنگ اصطلاحات حقوقي انگليسي به فارسي

مولف : ‏تهيه شده در: بخش ترجمه ديوان داوري دعاوي ايران، لاهه

انتشار : ‏تهران، ‎۱۳۷۲

رده بندی کنگره : ‎K‎ ۵۲‎ /ف‎۲ ۱۳۷۲

شماره ثبت : ۴۳۷۹۸

دانلود نسخه PDF ‏فرهنگ اصطلاحات حقوقي انگليسي به فارسي