‏تاريخ ادبيات ايران (از صفوي تا عصر حاضر) ‏ادوارد براون؛ ترجمه بهرام مقدادي

عنوان کتاب : ‏تاريخ ادبيات ايران (از صفوي تا عصر حاضر)

مولف : ‏ادوارد براون؛ ترجمه بهرام مقدادي

انتشار : ‏تهران، ‎۱۳۷۵

رده بندی کنگره : ‎PIR‎ ۳۳۷۴‎ /ب‎۴‎ت‎۲۷ ۱۳۷۵

شماره ثبت : ۲۳۴۵۸

دانلود نسخه PDF ‏تاريخ ادبيات ايران (از صفوي تا عصر حاضر)