‏تاريخ شکل شهر تا انقلاب صنعتي ‏نوشته جيمز موريس ؛ترجمه راضيه رضازاده

عنوان کتاب : ‏تاريخ شکل شهر تا انقلاب صنعتي

مولف : ‏نوشته جيمز موريس ؛ترجمه راضيه رضازاده

انتشار : ‏تهران، ‎۱۳۸۱

رده بندی کنگره : ‎HT‎ ۱۶۶‎ /م‎۸‎ت‎۲ ۱۳۸۱

شماره ثبت : ۲۱۶۲۶

دانلود نسخه PDF ‏تاريخ شکل شهر تا انقلاب صنعتي